WODA - wspaniały dar natury, stały element ziemskiej biosfery, tworzy środowisko w którym żyją i rozwijają się najróżniejsze formy życia.

Człowiek nauczył się ją wykorzystywać także do innych celów.

Dzięki nowoczesnej technologii buduje i utrzymuje w czystości sztuczne zbiorniki wodne jakimi są baseny.

POOLSERVICE jest firmą zatrudniającą personel z dużym doświadczeniem technicznym w szerokim spektrum działania. Nasi specjaliści posiadają wykształcenie pozwalające na obsługę, konserwację i naprawy wszelkich urządzeń instalowanych w budynkach.

Główną dziedziną naszego działania jest techniczne utrzymanie basenów i fontann.

KAPITAŁ LUDZKI - stały i wysokiej jakości nadzór nad obiektem gwarantuje jego odpowiednie utrzymanie bez przerw w jego funkcjonowaniu. Zaplanowane przeglądy realizowane zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz instrukcjami poszczególnych urządzeń zapobiegają awariom spowodowanym brakiem rzetelnej konserwacji. Nasz fachowy i kompetentny personel jest trzonem i podstawą naszej działalności. W jego skład wchodzą specjaliści z zakresu:

  • eksploatacji i naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych
  • eksploatacji i naprawy urządzeń elektronicznych
  • eksploatacji i naprawy instalacji hydraulicznych
  • eksploatacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i central nawiewno – wywiewnych
  • uzdatniania wody